Förmaksflimmer

Förmaksflimmer (flimmer eller hjärtflimmer.)

Förmaksflimmer är en rubbning i hjärtats rytm som gör att rytmen blir oregelbunden, och oftast hög puls. Förmaksflimmer ger ofta symptom i form av hjärtklappning, en bubblande känsla i bröstet, andfåddhet och trötthet, men ungefär en tredjedel har inga symptom. Detta gör att det är vanligt att ha förmaksflimmer utan att man vet om det.

Det finns i princip två risker med förmaksflimmer

- långvarigt hög hjärtfrekvens kan leda till att hjärtat blir uttröttat; hjärtsvikt.

- den oregelbundna hjärtverksamheten gör att hjärtat inte töms ordentligt vid varje hjärtslag, vilket leder till risk för stillastående blod och bildande av blodpropp.

Blodproppen kan sedan lossna och hamnar oftast i hjärnans kärl; och orsakar stroke.

Orsaker till förmaksflimmer

Förmaksflimmer blir vanligare med stigande ålder. Bland personer som är över 75 år har 10-15 procent förmaksflimmer. Uppskattningsvis har cirka 330 000 svenskar förmaksflimmer och antalet diagnosticerade fall ökar.

Många har förmaksflimmer utan att veta om det, och tyvärr kan det första symptomet vara stroke. Ofta är det oklart varför man får förmaksflimmer. De sjukdomar som ofta kan kopplas ihop med förmaksflimmer är högt blodtryck Länk till annan webbplats., hjärtkärlsjukdomar, diabetes Länk till annan webbplats., hypertyreos Länk till annan webbplats..

Förmaksflimmer kan uppträda attackvis eller permanent.

Så diagnosticeras förmaksflimmer

Vanligt EKG

Långtids-EKG (man har en liten EKG-mätare på bröstet något till några dygn, hjärtrytmen registreras kontinuerligt och granskas sedan av expert)

Vid hjärtövervakning på sjukhus, tex i samband med bröstsmärta eller stroke

Det händer också att förmaksflimmer registreras av smarta klockor, appar, avancerade blodtrycksmätare som patienten har själv.

Behandling av förmaksflimmer

För många blir det aktuellt med blodförtunnande behandling i tablettform; för att minska risken för stroke. För många blir det aktuellt med bromsande medicin; så att inte hjärtat går för fort. Ibland används medicin för att hjälpa hjärtat att stanna i normal rytm, och inte gå över i förmaksflimmer igen.

Ibland är det aktuellt med elkonvertering; en elektrisk stöt mot hjärtat som försöker återställa normal hjärtrytm. Detta görs på sjukhus, i kortvarig narkos.

För några med svåra besvär blir det aktuellt med ablation; ett ingrepp i hjärtat för att försöka bota flimret. Detta görs på specialistsjukhus.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.