Högt blodtryck

Högt blodtryck (hypertoni)

Högt blodtryck är en av de främsta riskfaktorerna för framtida hjärtkärlsjukdom; hjärtinfarkt, stroke, hjärtsvikt, njursvikt och rytmrubbningar i hjärtat som exempelvis förmaksflimmer, demens, nedsatt cirkulation i benen.

Ett förhöjt blodtryck känns sällan av, varför man kan gå med detta i många år, utan att veta att blodtrycket är förhöjt.

Vid kraftigt förhöjt blodtryck kan man känna av tex huvudvärk, yrsel, synrubbningar.

Ungefär en tredjedel av den vuxna befolkningen i Sverige har högt blodtryck. De flesta behöver behandling med läkemedel för att sänka blodtrycket effektivt.

Orsaker till högt blodtryck

I de flesta fall (95%) finner vi ingen enskild bakomliggande orsak till att blodtrycket blivit för högt.

Vi vet att blodtrycket stiger med ökande ålder, men ärftlighet, övervikt, stress, matvanor, hög alkoholkonsumtion kan bidra till ett högt blodtryck.

Ofta är det flera bakgrundsfaktorer som sammantaget bidrar till det höga blodtrycket.

I 5% finns en specifik bakomliggande orsak till förhöjt blodtryck; tex förträngning på kärl till njure eller obalans i njurrelaterade hormoner som påverkar blodtrycket.

I dessa mer sällsynta fall är det vanligt att vanlig blodtryckssänkande behandling inte ger väntat resultat, varför man får leta efter dessa faktorer.

Så mäts blodtrycket

Blodtrycket mäts i millimeter kvicksilver, mm Hg. Det anges med två tal, till exempel 120/80 som uttalas 120 över 80. Det första talet anger övertrycket som uppstår när hjärtat drar ihop sig och pumpar ut blod. Det andra talet anger undertrycket, när hjärtat slappnar av och fylls med nytt blod.

Målblodtrycket är för de flesta under 140/90 mm Hg.

Vid en blodtrycksmätning får du oftast sitta eller ligga ner.

Blodtrycket kan mätas med en manschett och stetoskop eller med en automatisk elektrisk blodtrycksmätare.

Många med högt blodtryck har god nytta av att ha en elektrisk blodtrycksmätare hemma.

Vid osäkerhet kring mätningar kan en 24-timmarsblodtrycksmätning (dygnsmätning) ge mer information; en speciell blodtrycksmätare som sitter på under ett dygn o gör ett 50-tal mätningar, Denna metod kan hjälpa oss att bedöma om medicinering för blodtrycket behövs, och vara till hjälp vid uppföljning av insatt behandling.

Behandling av högt blodtryck

Vid konstaterat högt blodtryck inleds oftast läkemedelsbehandling.

Det finns många grupper av läkemedel att välja från; och vi väljer behandling utifrån varje patients behov.

Vid förhöjt blodtryck kontrolleras även andra riskfaktorer för framtida hjärtkärlsjukdom som njurfunktion, kolesterolvärden, diabetesprover.

En hälsosam livsstil med normalisering av vikt, att undvika stora mängder alkohol och att motionera bidrar till sänkt blodtryck.

Uppföljning av högt blodtryck

När blodtrycket är välinställt och medicineringen fungerar bra räcker det ofta med uppföljande läkarbesök en gång per år.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.