Hypothyreos

Hypothyreos (låg ämnesomsättning)

Hypotyreos drabbar 2-3 % av alla kvinnor, vilka insjuknar 5-10 gånger oftare än män.

Speciellt vanligt är att insjukna under och efter klimakteriet. Kvinnor efter förlossning löper också stor risk att insjukna i (ibland övergående) hypotyreos.

Symtomen är initialt ospecifika, och diagnosen är då svår att ställa kliniskt.

  • Initiala symptom kan vara trötthet, nedstämdhet, frusenhet, allmän känsla av att något är fel.
  • Mer uttalade besvär kan ge viktökning, förstoppning, torr hud, försämrad hårkvalitet och håravfall, minnessvårigheter, låg puls, svullnad i ansikte och/eller underben.

Symptomen ovan är mycket vanliga vid olika tillstånd och behöver inte vara tecken på hypothyreos.

Orsaker till hypothyreos

I vissa länder är jodbrist en vanlig orsak till problem med sköldkörteln.

I västvärlden är orsaken ffa autoimmun; kroppen uppfattar sköldkörteln som ett främmande föremål och startar ett krig mot den, och med tiden dör cellerna i sköldkörteln och funktionen försämras.

Så diagnosticeras hypothyreos

Samtal, undersökning, ibland ultraljud av sköldkörteln men ffa blodprover tex

  • ämnesomsättningshormoner T4, T3.
  • styrhormonet för ämnesomsättningen; TSH.
  • kroppsegna antikroppar mot sköldkörteln; ffa TPO-antikroppar.

Behandling av hypothyreos

Standardbehandling är levotyroxin (oftast Levaxin).

Levotyroxin liknar det naturliga hormonet T4. Levotyroxin är det som används mest, eftersom kroppen själv ser till att det omvandlas till T3. Det är oftast bättre att kroppen själv omvandlar den mängd hormon som behövs, i stället för att ge T3 direkt. T4 är betydligt mer långverkande och ger en jämn nivå av hormon i kroppen.

På GHP Medicinskt Centrum Göteborg behandlar vi för närvarande enbart med levotyroxin.

Uppföljning av hypothyreos

Doseringen av levotyroxin är individuell och trappas upp under återkommande kontroller av ämnesomsättningsprover. När behandlingen är välinställd och medicineringen fungerar bra räcker det ofta med uppföljande läkarbesök en gång per år.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.